II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi

Yazı Çağrısı 

17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi‘nde sizleri ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kongreye maden suyu hakkında çalışma yürüten tıp, beslenme, işletme ve gıda mühendisliği başta olmak üzere ilgili tüm alanlardan ulusal ve uluslararası paydaşların, araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı beklenmektedir. 

Saf ve mineraller açısından zengin doğal kaynak veya kuyulardan gelen maden suyu herhangi bir eklenme olmadan yalnızca fiziksel bir filtreleme işleminden geçirilerek doğrudan kaynağından şişelenir. Doğal mineralli su, doğal kaynaklardan ve yeraltı rezervuarlarından gelen su olan maden suyu mineral içeriği bakımından zengindir ve diğer temel besinlerin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, demir, çinko gibi mineralleri içermektedir. Saflığı ve kimyasal arıtmaların olmaması nedeniyle diğer içecek türlerine göre tercih edilen maden suyu üretimden pazarlama, beslenme, gastronomi başta olmak bir çok bilim dalı ile doğrudan irtibatlı bir çalışma alanıdır.  

Maden sularının üretiminden son kullanıcıya erişimine kadar geçen her süreçteki yansımalarının disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacağı kongreye sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından araştırmacı ve akademisyenlerin ve maden suyu alanında çalışan uzmanların katılımı beklenmektedir. 

Uluslararası Maden Suyu Kongresi’ne aşağıdaki konular başta olmak üzere maden suyu çalışmaları ile ilgili her alandan bildiriler kabul edilecektir.

  • Mineralli Suların Hidrojeolojisi ve Jeokimyası
  • Maden Suyu Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
  • İçecek Dünyasında Maden Suları
  • Maden Sularının Beslenme Açısından Önemi
  • Gastronomi Dünyasında Maden Suyu
  • İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Maden Suyu
  • İçecek Sektöründe Tüketici Eğilimleri ve Ürün Seçiminde Etkili Faktörler
  • Ambalaja Yönelik Tutumlar ve Sürdürülebilir Ambalaj
  • Maden Suyunda Marka Konumlandırma
  • Maden Suyu Pazarının Geleceği, Satış ve Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar

Bildiri özetlerinizi 1 Kasım 2022’ye kadar https://kongre.madensuyu.org adresi üzerinden gönderebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla