• Mineralli Suların Hidrojeolojisi ve Jeokimyası
  • Maden Suyu Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
  • İçecek Dünyasında Maden Suları
  • Maden Sularının Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi
  • Gastronomi Dünyasında Maden Suyu
  • İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Maden Suyu
  • İçecek Sektöründe Tüketici Eğilimleri ve Ürün Seçiminde Etkili Faktörler
  • Ambalaja Yönelik Tutumlar ve Sürdürülebilir Ambalaj
  • Maden Suyunda Marka Konumlandırma
  • Maden Suyu Pazarının Geleceği, Satış ve Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.