ZOOM üzerinden kayıt olmak için yukarıdaki butona tıklayınız.

I. OTURUM

Karahisar Maden Suyunun Tarihi ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler
Moderatör: Dr. Selman Salim Kesgin (Kızılay Akademi)
09:00-10:00

 • Tarih öncesi çağlardan itibaren Şifalı Sular: "Gazlıgöl örneği"

  Dr. Öğr. Gör. Şakir Turan (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

 • Karahisar Maden Suyunun Ulusal Pazar Metası Haline Gelmesi: II. Abdülhamid Dönemi

  Doç. Dr. Arif Kolay (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Karahisar Maden Suyunu İhya Çalışmaları'nda Dönüm Noktası: Arnold Scherrer

  Doç. Dr. Şefik Memiş (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

II. OTURUM

Maden Sularının Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi
Moderatör: Prof. Dr. Yasemin Beyhan (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı)
10:00-11:00

 • Maden Sularının Sağlık Açısından Önemi

  Dr. Esra Mankan, Aylin Kükürt (Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi)

 • Maden Sularının En Değerli Minerallerinden Kalsiyumun Beslenme Açısından Önemi

  Ecz. Şevval Gülşah Tekinalp, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)

 • Sodyumun İnsan Vücudundaki Önemi

  Ecz. Ece Güler, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)

 • Magnezyumun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

  Ecz. Saliha Aydın, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)

III. OTURUM

Maden Sularının Beslenme Ve Sağlık Açısından Önemi
Moderatör: Prof. Dr. Z. Dilek Heperkan (İstanbul Aydın Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı)
11:00-12:00

 • Kemik Sağlığının Korunmasında Maden Suyu Tüketiminin Yeri ve Halk Sağlığına Olan Etkileri

  Öğr. Gör. Fatma Özsel Özcan Araç, Öğr. Gör. Kardelen Büşra Ege Gündüz (Haliç Üniversitesi)

 • Potasyum ve İnsan Sağlığı

  Ecz. Gita Parviz, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)

 • Bir Hastanenin Polikliniklerine Başvuran Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimlerinin Saptanması

  Uzm. Dyt. Türkan Tiryaki (Sanko Üniversitesi), Prof. Dr. Yasemin Beyhan

 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Alerjen Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Etiket Okuma Alışkanlıklarının Saptanması

  Dyt. Dilara Cunbul, Öğr. Gör. Berrak Baştürk (Haliç Üniversitesi)

ÖĞLE ARASI

IV. OTURUM

Maden Sularının Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi
Moderatör: Prof. Dr. Semih Ötleş (Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)
13:30-14:45

 • Bikarbonat İyonu ve İnsan Sağlığına Etkileri

  Ecz. Hümeyra Betül Yekeler, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)

 • Magnezyumdan Zengin Doğal Maden Suyunun Kuvvet Antrenmanı Sonrası Kan Belirteçleri ve Biyomotor Yetilerin Toparlanması Üzerine Etkisi

  Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Dyt. Özlem Deniz Taşbaş, Gençer Yarkın

 • Klorür Mineralinin Fizyolojik Etkileri ve Önemi

  Ecz. İrem Nur Onay, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)

 • Türkiye'deki Şişe Doğal Maden Sularının Bor Miktarı

  Prof. Dr. Özlem Saçan, Prof. Dr. Refiye Yanardağ, Prof. Dr. Ayşen Yarat, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Armağan Begüm Özel, Şahin Yılmaz (Marmara Üniversitesi)

 • Magnezyumca Zengin Maden Suların Fonksiyonel Faydaları

  Murat İntepe (Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.)

V. OTURUM

Sürdürülebilirlik
Moderatör: Doç. Dr. Zafer Caylan (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı)
14:45-15:30

 • Sustainability Analysis and Importance in Beverage Industry

  Prof. Dr. Filiz İçier, Gamze Kor Şimşek (Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.)

 • Maden Sularında Olası Mikroplastik Kirliliği

  Prof. Dr. Hasan Yetim, Doç. Dr. Fatih Törnük, Öğr. Gör. Selen Akbulut (Üsküdar Üniversitesi)

 • Evaluation Areas of Waste in The Food Industry

  Dilber Çağlar (Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.)

VI. OTURUM

Maden Suyunda Kalite Kontrol
Moderatör: Dr. Esra Mankan (Alanya Hep Üniversitesi)
15:30-16:30

 • Maden Suyunda Koruyucu, Tatlandırıcı, Şeker ve Vitamin Analizi

  Ömer H. Turmuş (Ant Teknik)

 • Doğal Kaynak Sularında Voc Analizi

  Sezen Sengör (Ant Teknik)

 • Mineralli Sularda Mikrobiyolojik Kriterler

  Uğur Gökhan Parmaksızoğlu (Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.)

 • Maden Suyunun Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler

  Ümit Karaaslan (Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.)

VII. OTURUM

Gastronomi ve İçecekler
Moderatör: Doç. Dr. Gül Yılmaz (İstanbul Topkapı Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü)
16:30-17:30

 • Türk Mutfağında Maden Suyunun Önemi Yeri ve Kullanımına İlişkin Örnekler

  Doç. Dr. Gül Yılmaz, Öğr. Gör. Nurgül Demet Yorgan (İstanbul Arel Üniversitesi)

 • Investigation of Some Quality Parameters of Chicken, Fish, and Red Meat Samples Treated With Different Types of Mineral Waters

  Prof. Dr. Y. Birol Saygı, Prof. Dr. Elvan Ocak, Doç. Dr. Zafer Ceylan, Doç. Dr. Raciye Meral, Aslıhan Alav (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 • Fonksiyonel İçecekler

  Ayşe Bakan (TÜBİTAK)

 • Madensuyu ve Fonksiyonel İçecek

  Ali İhsan Özdemir (Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.)

 • Hayvansal Süt Alternatifleri: Bitkisel Sütler

  Özgür Devrim Ablay (Dimes Gıda San ve Tic. A.Ş.)

VIII. OTURUM

İnovasyon ve Gelecek
Moderatör: Doç. Dr. Muhammet Emin Çam (Marmara Üniversitesi)
17:30-18:30

 • 2023 Yılı Gıda ve İçecek Trendleri, İnovasyonun Önemi

  Prof. Dr. Y. Birol Saygı (İstanbul Topkapı Üniversitesi)

 • Gençler Kızılay Maden Suyu Markasını Nasıl Konumlandırıyor? Bir Odak Grup Çalışması

  Prof. Dr. Pınar Seden Meral (Beykoz Üniversitesi)

 • Gıda ve İçecek Sektöründe Akıllı Ambalaj Teknolojileri ve Kullanım Alanları

  Bahar Kurt (Dimes Gıda San ve Tic. A.Ş.)

 • Maden Suyu Tüketim Tercihlerinin Makine Öğrenmesi İle Tahminlenmesi

  Doç. Dr. Ural Gökay Çiçekli, Ar. Gör. Dr. Fatma Demircan Keskin (Ege Üniversitesi)

 • Doğal Mineralli Su Mevzuatı

  Prof. Dr. Nevzat Artık (Ankara Üniversitesi)