Özet Son Gönderim Tarihi 1 Kasım 2022
Özet Kabul Bildirim Tarihi 7 Kasım 2022
Son Kayıt Tarihi 14 Kasım 2022
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih 10 Aralık 2022
Kongre Tarihi 17-18 Kasım 2022