Aslı Fırat Esen

Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans derecesini Stuttgart Üniversitesi WASTE (Hava kalite kontrol, katı atık ve atık su proses mühendisliği) programında tamamlamıştır. Araştırma geliştirme ve yeşil binalar konusunda ulusal ve uluslararası projelerde çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Şişecam'da çalışmakta olup, Sürdürülebilirlik Uzmanı olarak görev almaktadır. Şişecam’ın sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanması, uygulanması ve takibi süreçlerini yürütmektedir.