Ziyneti Kocabıyık

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu… Gazeteciliğe Tercüman Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. 1993-2013 yılları arasında tıp yayıncılığı yaptı. Bu süreçte grup bünyesinde yayınlanmakta olan Literatür Tıp Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü, PRN Aile Hekimliği Dergisi, Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, Diabet Bilimi Dergisi ve New Symposium Dergileri yayın koordinatörü, Literatür Aktüel Dergisi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve editörü olarak görev yaptı. 2013 yılında Türkiye Gazetesi’nde sağlık editörü olarak çalışmaya başladı. Halen aynı gazetedeki görevini sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere çok sayıda tıp kongresine haber yapmak amacıyla katıldı. Çok sayıda tıp kongresinde “medya ve sağlık” içerikli oturumlarda konuşmacı olarak görev aldı. Haberleri yurt içinde ve yurt dışındaki birçok vakıf ve dernek tarafından ödüle layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Kocabıyık, 2009-2015 arasında sağlık alanındaki en köklü meslek örgütü olan ESAM (Eğitim ve Sağlık Muhabirler i Derneği) başkanlığını yaptı. Halen aynı derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.