Kongrede sunumu yapılan tam metin bildiriler arasından seçilen bildiriler yukarıda görülen dergilerde yayınlanabilecektir. Bu çerçevede bildirilerin, derginin içeriğine ve şekil şartlarına uygun genişletilmiş makale formatına dönüştürülmesi ve dergi hakem değerlendirilmesinden geçmesi gerekmektedir.