BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI

ARAŞTIRMA BAŞLIĞI

(14 Punto, Times New Roman Kalın (Bold), hepsi büyük harf ve ortalanmış olmalıdır)

Araştırmacı İsmi (İsimleri)

 (Başlığın altına ortalanmış şekilde Yazar ad ve soyadı, Times New Roman 12 Punto kalın (bold) şekilde yazılmalıdır. Yazar bilgisi dip not olarak verilmeli ve şu bilgileri içermelidir: Üniversitesi, ORCİD no:, e-posta adresi. Birden fazla yazar durumunda numaralandırma yapılmalıdır)

Özet

(Times New Roman 12 Punto kalın (bold) ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır.)

① Okuyucuların ilgisini çekmek üzere araştırma konunuzla ilgili bir açılış cümlesi yazın ② Araştırma problemini tanımlayın. ③ Çalışmanın genel amacını belirtin. ④ Kullanacağınız temel yöntemi netleştirin; analitik/deneysel/sayısal/…. ⑤ Söz konusu ise kullanılan donanımı, yazılımı, araçları tanımlayın, ⑥ Ana varsayımları ve kısıtları belirtin. ⑦ Araştırmanın hedeflediği sonuçları belirtin. ⑧ Öneriler içeren bir kapanış cümlesi yazın.

(Özet yazımında yukarıdaki belirtilen açıklamalar dikkate alınarak Times New Roman 12 Punto, iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.)

Anahtar Kelimeler: Bildiri başlığı ile ilgili en az üç (3) en fazla beş (5) anahtar kelime Times New Roman 12 Punto, iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

Özet Yazımı ile İlgili Genel Kurallar

Özette, araştırmanın ana aşamalarının yukarıda belirtilen sırayla özetlemesi beklenir. Yaklaşık 250-300 kelimelik bir uzunluktadır. Özet farklı amaçlar doğrultusunda eleştirel, açıklayıcı, bilgilendirici ve vurgulayıcı biçimde yazılabilir. En çok kullanılanı, okuyucuların ilgisini çekecek şekilde bilgilendirici olanıdır. Bu türde araştırmacı, araştırmanın amacını, yöntemlerini, kapsamını, ve hedeflenen sonuçları belirtir. Özet özlü ama tam cümleler kullanılarak yazılmalıdır. Hızlı bir şekilde araştırma konusuna gelinmelidir.  Özet, gerekli en az kelimeyi kullanarak en fazla bilgiyi açıklayan yapıda olmalıdır. Özette uzun açıklamalar, kaynaklar, yarım ve eksik cümleler, kısaltmalar, resim, şekil veya tablolar BULUNMAMALIDIR. Bu şablon, bir kılavuz niteliğindedir.